Takrent Turbo 2,5L med ejektor

Rengöringsmedel baserat på bensalkonklorid, det rengör och dödar all påväxt det kommer i kontakt med. Spruta på medlet på den yta som ska behandlas och låt det sedan regna av.
Medlet ska gärna få ligga och verka i några dagar för att kunna gå ner i materialet och utrota allt.


Bensalkonklorid baserat, rengör och dödar all påväxt. Spruta på - regna av. Vid eftertvätt, låt verka i dagar så det går ner i materialet och utrotar allt.

Redo att skickas!
SKU
22296
595,00 kr

Marknandens oss veterligen starkaste takrent. Direkt från tillverkaren, 2,5 liter. Konkurrerande produkter är på 1 liter - jämför gärna priserna. Spara ejektordunken till återanvändning.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.